Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w psie drogowy ulicy Meblowej.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           

            Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w psie drogowy ulicy Meblowej, na działkach nr: 30306/44, 30339, 30338/2, 30337/2, 30336/2, 30335/2, 30334/2, 30333/2 w Łomży.

 

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 23.05.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 maj 2017 11:44
  • Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2017 11:46
  • Data przejścia do archiwum: środa, 24 maj 2017 08:09