Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN, na terenie położonym w Łomży przy ul. Polowej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

 

           Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,  ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN, na terenie położonym w Łomży przy ul. Polowej obejmującym działki nr: 22790/17, 22798, 22800, 22790/26, 22802, 22804/1, 22804/2, 22805, 22811, 12468/2.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 22.05.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 15 maj 2017 09:32
  • Data opublikowania: poniedziałek, 15 maj 2017 09:34
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 maj 2017 08:47