Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektr. linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej - ul. Wojska Polskiego, Tkacka i Włókiennicza

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej SN/nN, na terenie położonym w Łomży przy ul. Wojska Polskiego, Tkackiej i Włókienniczej, obejmującym działki nr 30226, 30233/4, 30234/4, 30233/5, 30234/5, 30233/2, 30234/2, 30233/3, 30234/3, 30601, 30526/4, 23798, 30460.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 25.05.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 10 maj 2017 13:21
  • Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 13:23
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 26 maj 2017 07:48