Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Łukasińskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łomży, ul. Zjazd 23 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Łukasińskiego, obejmującym działki nr 20251/19, 20251/30, 23787, 20245/2 i 20247/1.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 24.05.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 9 maj 2017 07:50
  • Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2017 07:52
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 maj 2017 08:04