Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi serwisowej i parkingów w pasie drogowym Al. Piłsudskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na podstawie art.53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek Miasta Łomża została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi serwisowej i parkingów w pasie drogowym Al. Piłsudskiego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie położonym w Łomży, obejmującym część działki nr: 12097/2.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 04.04.2017r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 20 mar 2017 09:57
  • Data opublikowania: poniedziałek, 20 mar 2017 10:00
  • Data przejścia do archiwum: środa, 5 kwi 2017 08:05