Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i NN, złączy kablowo-pomiarowych i kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Szmaragdowej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

Na  podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i NN, złączy kablowo-pomiarowych i kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Szmaragdowej, obejmującym działki nr 12300/6, 12298/14, 12298/13, 12297/5, 12297/4, 12297/11, 12297/1, 12297/12, 12297/14, 12297/15, 12296/5, 12295, 12300/7, 12298/10, 12298/12, 12297/6, 12296/4, 12296/3.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury  Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205.

Uwagi i wnioski należy składać w tut. Urzędzie do dnia 24.02.2017r.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 lut 2017 12:30
  • Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 12:32
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sie 2017 11:19