Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w pasie drogowym ulicy Poznańskiej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

            Na podstawie art.53 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity z 2016r., poz. 778 ze zm. ) informuje się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A  w dniu 10.08.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy  elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV z istniejących złączy kablowych nN-0,4kV w pasie drogowym ulicy Poznańskiej na części działki nr 40653 oraz terenie przyległym na części działek nr 30917/4, 30910/49 w Łomży.

 

            Zainteresowani mogą zapoznać się z projektowaną inwestycją, w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. 205 do dnia 25.08.2016r.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 10 sie 2016 09:33
  • Data opublikowania: środa, 10 sie 2016 09:37
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 25 sie 2017 11:19