Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami

Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży - na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej stanowi część zakresu Projektu Nr RPO-II.432.3.11.2013 pn.: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III” umieszczonego na liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej

W plikach poniżej zamieszczono:

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 2013/S 247-429964. Treść ogłoszenia w pliku poniżej.

2. SIWZ z załącznikami

Nowy termin składania ofert w postępowaniu: 20.02.2014 r., godz. 12:00.

Uwaga: W dniu 8.01.2014r dodano plik: Zał. nr 51 - Projekt organizacji ruchu - odc. III

Uwaga: W dniu 13.01.2014r dodano plik: "Zał. nr 52 - Zmiana treści SIWZ" oraz wymieniono plik:"Zał. nr 6 - Wzór umowy" na plik: "Zał. nr 6 - Wzór umowy - zaktualizowany".

Uwaga: W dniu 14.01.2014r. dodano plik: "Zał. nr 53 - Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej"

Uwaga: W dniu 15.01.2014r dodano plik: "Zał. nr 54 - Odpowiedzi na pytania"

Uwaga: W dniu 20.01.2014r dodano plik: "Zał. nr 55 - Odpowiedzi na pytania"

Uwaga: W dniu 23.01.2014r dodano pliki: "Zał. nr 56 - odpowiedzi na pytania" i "Zał. nr 57 - odpowiedzi na pytania"

Uwaga: W dniu 24.01.2014r dodano plik: "Zał. nr 58 - Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert"

Uwaga: W dniu 5.02.2014r dodano plik: "Zał. nr 59 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy"

Pliki do pobrania:

  • Data powstania: Data powstania: środa, 18 gru 2013 12:13
  • Data opublikowania: piątek, 20 gru 2013 10:06
  • Data edycji: środa, 8 sty 2014 10:38
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lut 2014 08:56