Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście - teksty uchwał w załącznikach:

1. uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

2. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

3. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. uchwała w sprawie w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

5. uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

6. uchwała w sprawie podziału Miasta Łomża na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 11:42
  • Data opublikowania: wtorek, 17 wrz 2013 12:07
  • Data edycji: czwartek, 9 cze 2016 09:39
Linki