Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) Urząd Miejski w Łomży informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża - Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze,

3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art.22¹ § 1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana. 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 maj 2016 12:12
  • Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2016 12:15
  • Wytwarzający informację: Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 14579 razy

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży

ZASADY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Łomży, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko. Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 198/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży i na stanowiska kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Miasta, Urząd Miejski rozpatruje wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14. Oferty pracy należy składać do Urzędu Miejskiego wyłącznie w formie, zakresie i na warunkach określanych każdorazowo w ogłoszeniach o naborach.

Etapy naboru:


1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z przytoczeniem warunków naboru;

2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych kandydatów;

3. Wstępna kwalifikacja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem techniki porównawczej spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze;

4. Poinformowanie kandydatów o wynikach wstępnej kwalifikacji;

5. Wybór końcowy kandydatów:

1)      test kwalifikacyjny kandydatów, którzy przeszli wstępną kwalifikację, jeżeli komisja tak postanowi,

2)      rozmowa kwalifikacyjna;

6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko;

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu kandydata;

8. Ogłoszenie wyników naboru;

9. Podpisanie umowy o pracę z wyłonionym w postępowaniu konkursowym kandydatem.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 3 cze 2008 09:13
  • Data opublikowania: wtorek, 3 cze 2008 09:26
  • Data edycji: wtorek, 10 maj 2011 10:43