BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

ETAPY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Łomży, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko. Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 117/09 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży, Urząd Miejski rozpatruje wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14. Oferty pracy należy składać do Urzędu Miejskiego wyłącznie w formie, zakresie i na warunkach określanych każdorazowo w ogłoszeniach o naborach.

I. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych
3.Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów, test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.
Data powstania: środa, 19 paź 2005 08:49
Data opublikowania: środa, 19 paź 2005 08:56
Opublikował(a): Aldona Zientalska
Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
Artykuł był czytany: 126526 razy