BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Strona główna » Procedura naboru, oferty pracy w UM

ETAPY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży:
W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Łomży, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.
Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 117/09 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży, Urząd Miejski rozpatruje wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.
Oferty pracy należy składać do Urzędu Miejskiego wyłącznie w formie, zakresie i na warunkach określanych każdorazowo w ogłoszeniach o naborach.

I. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych
3.Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.5. Selekcja końcowa kandydatów, test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.


Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Miejskiego w Łomży
Opublikował(a): Aldona Zientalska
Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
Data powstania: śr, 19 października 2005 08:49
Data upublicznienia: śr, 19 października 2005 08:56
Artykuł był czytany: 124704 razy
Copyright @ 2003 Urząd Miejski w Łomży Administrator: Aldona Zientalska Stary Rynek 14, (086) 215 67 29, System PUBLIKATOR