Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy warsztatu samochodowego MPK w Łomży do obsługi autobusów zero emisyjnych - Ogłoszenie o III zamówieniu - tryb podstawowy

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/511069

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 wrz 2021 15:20
 • Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2021 15:24

Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/497247

 • Data powstania: Data powstania: środa, 18 sie 2021 11:20
 • Data opublikowania: środa, 18 sie 2021 11:25
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 882 razy

Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/496267

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 16 sie 2021 12:12
 • Data opublikowania: poniedziałek, 16 sie 2021 12:20
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 995 razy

"Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży" - ogłoszenie o zamówieniu

Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490561

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 lip 2021 15:36
 • Data opublikowania: piątek, 30 lip 2021 15:42
 • Data edycji: czwartek, 19 sie 2021 13:38
 • Wytwarzający informację: Andrzej Z. Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Sulkowski Jarosław
 • Zaakceptował(a): Sulkowski Jarosław
 • Artykuł był czytany: 1468 razy
 • Ilość edycji: 1

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 25.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490382

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 30 lip 2021 14:03
 • Data opublikowania: piątek, 30 lip 2021 14:15
 • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
 • Artykuł był czytany: 1378 razy

Dostawa elektrycznych autobusów miejskich oraz instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/461079

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 21 maj 2021 10:21
 • Data opublikowania: piątek, 21 maj 2021 10:31
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 2927 razy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja z dnia 29.04.2021 r.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 29 kwi 2021 09:21
 • Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2021 09:24
 • Wytwarzający informację: Z upoważnienia Prezydenta Miasta - mgr Andrzej Zdzisław Garlicki - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Biała Anna
 • Zaakceptował(a): Biała Anna
 • Artykuł był czytany: 3973 razy

Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - Modernizacja Kamienicy przy ul. Polowej 65 - tryb podstawowy

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/512575

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 24 wrz 2021 12:20
 • Data opublikowania: piątek, 24 wrz 2021 12:22
 • Wytwarzający informację: Andrzej Zdzisław Garlicki - Zastępca Prezydenta Miasta Łomża
 • Opublikował(a): Milczarski Marcin
 • Zaakceptował(a): Milczarski Marcin
 • Artykuł był czytany: 199 razy

Zadaszenie obiektów sportowych w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu

Zadaszenie obiektów sportowych w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/495776

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 13 sie 2021 11:52
 • Data opublikowania: piątek, 13 sie 2021 11:57