Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury, pok.207, tel. 215 68 10.

Wymagane dokumenty

Wniosek z oznaczeniem nieruchomości (numer geodezyjny działki lub działek) oraz jej położenie na terenie miasta. W przypadku większej ilości działek lub obszaru do wniosku należy dołączyć odbitkę ze stosownej mapy (np. mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:1000 lub mapy zasadniczej w skali 1:500) z oznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek. Aktualną mapę zasadniczą można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowany w celu ułatwienia załatwienia sprawy, można otrzymać w Wydziale Architektury – pok.207. Formularz jest również dostępny na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Łomży – www.lomza.pl.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17zł. Opłaty można dokonać w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Łomży na parterze pok. nr 5 lub na konto nr: 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zaświadczenie wydaje się w terminach zgodnych z K.p.a., tj. nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:

Należy starannie oznaczyć nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz dokładnie określić jej położenie.

Podstawa prawna:

Wysokość opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 12 października 2016 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1827) określająca szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia.

Data sporządzenia

wtorek, 4 mar 2014 14:42

Data zatwierdzenia

wtorek, 4 mar 2014 14:46
  • Data dodania: wtorek, 4 mar 2014 14:42
  • Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2014 14:46
  • Opublikował(a): Serafin Sławomir
  • Zaakceptował(a): Serafin Sławomir
  • Artykuł był czytany: 1814 razy
Linki