Rusza nabór wniosków na dotacje dla ROD

Strona główna » Organizacje pozarządowe

Rusza nabór wniosków na dotacje dla ROD

Prezydent Łomży ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez rodzinne ogrody działkowe, położone na terenie Miasta Łomża. Wnioski można składać od 11 maja do 30 czerwca 2020 r. w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1 lub wysłać pocztą tradycyjną na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego).

W budżecie Miasta na dotacje celowe dla ROD przeznaczono łączną kwotę 18 tys. zł. Może ona zostać przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży pod numerem telefonu 86 2168068. Wzór wniosku określa tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej dla ROD (w załączniku pod artykułem).

2020-05-08 08:46 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED