Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2014-2020 EFS

Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje 

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki

i Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

 

W ramach projektu zintegrowanego pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji   i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” realizowane będą projekty pn.:

  • „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”
  • „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

powiązane ze sobą przez wspólny cel jakim jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym.

Projekt zintegrowany obejmuje  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych (18 +) w zakresie:

  • informatyki i języków obcych oraz studia podyplomowe – bon szkoleniowy maksymalnie 9 tys. zł/osobę
  • szkolenia zawodowe – bon szkoleniowy maksymalnie 15 tys. zł/osobę

Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną z Łomży. Przewidziany jest dla osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących Miasto Łomża i powiaty partnerskie. Preferencje przewidziane są dla osób 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach (posiadanie tj. wykształcenia średniego ogólnokształcącego, zawodowego lub gimnazjalnego i poniżej) oraz zamieszkujących tereny wiejskie.

Zainteresowane osoby będą indywidualnie wybierały miejsce szkolenia bądź studiów oraz ich zakres, pod warunkiem rejestracji instytucji szkolącej w tzw. Bazie Usług Rozwojowych.

 

Wartość projektu – 45.550.978,00 PLN

Wartość dofinansowania 89,57% -  40.798.358,00 PLN

2017-09-25 11:25 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED