Rusza 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Budżet Obywatelski

Rusza 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża

2,5 mln zł przekaże Łomża na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. To rekordowa kwota z budżetu miasta, o której przeznaczeniu zdecydują sami mieszkańcy. Pomysły będą mogli zgłaszać w kategoriach: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego już od 14 czerwca 2021 r. Każdy będzie mógł zgłosić dowolną liczbę zadań.

Najpierw pomysł
Już teraz warto zastanowić się, co jest najbardziej potrzebne lokalnej społeczności. O pomyśle najlepiej podyskutować z sąsiadami, znajomymi, radami osiedli. Wówczas łatwiej uzasadnić potrzebę proponowanego zadania, ustalić jego dokładną lokalizację i kosztorys. Pomocą służą urzędnicy, którzy doradzą w kwestii działki (teren musi być własnością Miasta Łomża) i pomogą oszacować koszt zadania.

Zadanie może mieć charakter inwestycyjny (budowa odcinka chodnika, drogi, placu zabaw, miejsca wypoczynku, rekreacji, strefy rodzinnej itp.), a także społeczny (działania aktywizujące, integracyjne, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne itp.).

Wartość zadania powinna mieścić się w konkretnym ramach finansowych. W przypadku zadania inwestycyjnego, jego koszt nie może przekroczyć:
- w kat. ogólnomiejskiej – kwoty 600 tys. zł,
- w kat. strefowej – kwoty 300 tys. zł zaplanowanej na każdą ze stref (Centrum, Łomżyca, Południe), 
- w kat. osiedlowej – kwoty 60 tys. zł zaplanowanej na każde z 15 osiedli,
-  w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim (MBO) – kwoty 100 tys. zł.
    Natomiast pomysły społeczne, aktywizujące lokalną społeczność, można będzie zgłaszać w dwóch kategoriach:
- osiedlowej – do kwoty 10 tys. zł,
- MBO – do kwoty 20 tys. zł.

Jak zgłosić zadanie?

Zgłaszanie zadań do realizacji w BO 2022 ruszy 14 czerwca, potrwa do 30 lipca 2021 r.

W tym terminie formularz zgłoszenia zadania będzie można pobrać ze strony www.lomza.pl. Wydrukowane formularze zostaną dodatkowo wyłożone w Urzędzie Miejskim w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 (parter).
Wypełniając formularz, należy:
- wybrać kategorię, w której zgłoszone zostanie zadanie: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej czy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
- wpisać proponowaną nazwę zadania, jego lokalizację i określić szacunkowy koszt,
- opisać zadanie, uzasadnić, dlaczego istnieje potrzeba jego realizacji i w jaki sposób wpłynie ono na rozwój Łomży,
- wpisać do formularza informację o zgodach, deklaracjach, analizach prawnych czy dokumentacji technicznej, jeśli autor wniosku jest w ich posiadaniu,
- Podać swoje dane kontaktowe;
- Zebrać podpisy osób popierających zadanie (10 mieszkańców Łomży, w przypadku osiedli – 10 mieszkańców osiedla, których dotyczy zadanie);
- Podpisać się czytelnie pod Klauzulą informacyjną kończącą formularz, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2022.

Wypełniony i podpisany formularz będzie można:
- wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Pl. St. Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
- zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
- wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej – po udostępnieniu formularza elektronicznego na www.lomza.pl (trzeba wówczas załączyć skan listy poparcia).

Ważne telefony:
•    W kwestiach formalno – organizacyjnych: tel. 86 216 80 68
•    w kwestiach własności działki: tel. 86 215 68 24
•    W kwestiach oszacowania kosztów inwestycji: tel. 86 215 68 01

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

24 maja – 13 czerwca – kampania informacyjna,
14 czerwca – 30 lipca – zgłaszanie zadań przez mieszkańców,
2 sierpnia – 5 września – weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,
6 - 19 września – publikacja listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
6 - 14 września – przyjmowanie odwołań od autorów zadań niepoddanych pod głosowanie,
15 - 24 września – rozpatrywanie odwołań,
27 września – ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych i niepoddanych pod głosowanie,
27 września – 10 października – działania informacyjne,
11 - 31 października – głosowanie,
2 - 19 listopada – liczenie głosów,
22 listopada – ogłoszenie wyników,
Głosowanie odbędzie się w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy Pl. Stary Rynek 14 (parter) oraz:
- w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Polna 40 A,
- w budynku Pływalni Miejskiej nr 2, ul. Wyszyńskiego 15.

2021-05-24 07:50 Opublikował: Anna Sobocinska

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED