Inwestycja kolejowa CPK wpłynie na powiększenie Łomży?

Strona główna » Aktualności

Inwestycja kolejowa CPK wpłynie na powiększenie Łomży?

Inwestycja kolejowa CPK wpłynie na powiększenie Łomży?
tory kolejowe w Łomży, fot. Kamil Brzostowski
W ramach trwających konsultacji dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, na początku grudnia odbyło się w Łomży spotkanie władz naszego miasta z przedstawicielami Biura Pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w Ministerstwie Infrastruktury. Podtrzymane zostało na nim stanowisko, że lina szybkich kolei powinna przebiegać po zachodniej granicy administracyjnej miasta, a nie przez jego centrum.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1789 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Przebieg jednej z nich przewidziany jest na trasie Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko.

Już w lutym br. Rada Miejska Łomży przyjęła stanowisko, w którym określiła, że w jej ocenie linia kolejowa CPK powinna przebiegać na zachodniej granicy administracyjnej miasta (od strony Ostrołęki), pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Nowogrodzką, a w przypadku uzasadnionych przeciwwskazań do jej realizacji w powyższej lokalizacji, ewentualnym wariantem może być przebieg trasy kolejowej przy obwodnicy Łomży w ramach drogi ekspresowej Via Baltica. - Proponowany obecnie wariant przez centrum miasta po śladzie istniejącej linii oraz przez teren rezerwy kolejowej wydaje się być nieuzasadniony ze względów bezpieczeństwa oraz z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego – napisali radni w przyjętym stanowisku.

Również prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreśla, że realizacja jednego z proponowanych przez CPK wariantów przebiegu kolei przez środek miasta może zrodzić wiele konfliktów społecznych i wygeneruje znacznie wyższe koszty, niż wariant proponowany przez łomżyńskich samorządowców. – Łomża od wielu lat jest odcięta od dostępu do szybkiego transportu kolejowego. Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz turystom niezawodnego połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym niewątpliwie wpłynie pozytywnie na region łomżyński – zauważa jednak prezydent Mariusz Chrzanowski.

Na początku grudnia w łomżyńskim Ratuszu dobyło się spotkanie przedstawicieli Biura Pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w Ministerstwie Infrastruktury z zastępcą prezydenta Andrzejem Garlickim. – Sprecyzowaliśmy, że w naszej ocenie najwłaściwszym przebiegiem linii kolejowej CPK oraz lokalizacją dworca byłoby ich umiejscowienie pomiędzy ulicą Meblową, Elbląską, a granicą administracyjną miasta Łomży – informuje Andrzej Garlicki. Zastępca prezydenta podkreśla, że dla tego terenu w listopadzie br. przyjęty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący około 160 hektarów terenów, które wraz z 70 ha z wcześniej uchwalonego planu zagospodarowania po drugiej stronie ulicy Meblowej, dają łącznie 230 ha terenów inwestycyjnych. - Dlatego lokalizacja dworca pasażerskiego z terminalem przeładunkowym w tym miejscu, w naszej ocenie pozwoli na usprawnienie transportu nie tylko w samym mieście, ale również w powiecie łomżyńskim i całym regionie Polski północno - wschodniej. Dostęp do kolei towarowej dla inwestorów jest bardzo ważnym argumentem wpływającym na decyzje lokalizacyjne inwestycji. Usytuowanie w tym miejscu hub-a towarowego daje realną szansę na „uruchomienie” terenów inwestycyjnych. Szczególnie, że w odległości około 2,5 km powstaje trasa Via Baltica – dodaje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. Oprócz rozmów w gabinetach odbyły się także oględziny terenu, na którym mógłby powstać hub transportowy.

Władze Łomży nie wykluczają, że powstanie dworca kolejowego mogłoby zostać zrealizowane bliżej wspomnianej trasy Via Batica, na terenach należących obecnie do gminy Łomża. – W naszej ocenie należałoby jednak wówczas tak poszerzyć granice administracyjne naszego miasta, by dworzec znalazł się w jego obrębie – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.

2020-12-28 07:30 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10250.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED