Łomża

Na skróty

150422012621.jpg
140409112246.jpg
220118013713.gif
181031102933.jpg
200219101216.jpg
180525124727.jpg
160323090625.jpg

Wrześniowe "My z Łomży"

We wrześniowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego "My z Łomży" piszemy m.in. o:

Zbliża się termin opłaty III raty za zezwolenia alkoholowe

Urząd Miejski w Łomży przypomina o terminie uiszczenia III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, który mija 30 września 2023 r. Opłatę można wnieść przelewem na rachunek : VeloBank S.A. 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego Łomża – punkt kasowy.

Andrzej Korytkowski

Andrzej Korytkowski w Radzie Miejskiej

Andrzej Korytkowski podczas sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 września 2023 roku złożył ślubowanie i odebrał legitymację radnego. W składzie miejskich radnych zastąpił niedawno zmarłą Alicję Konopkę.

Złoty orzeł dla łomżyńskiej filharmonii

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży otrzymała Złoty Dyplom III Międzynarodowego Konkursu „Muzyczne Orły”. Międzynarodowa kapituła nagrodziła łomżyńską orkiestrę za prawykonanie „Suity polskiej” na flet, skrzypce i orkiestrę smyczkową, którą specjalnie dla filharmonii skomponował Mateusz Smoczyński.

Nadanie nazwy ulicy - sonda internetowa

Prezydent Łomży zaprasza mieszkańców Miasta Łomża do wyrażenia opinii w sprawie nadania nazwy ulicy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11935/7, położonej w rejonie ulic Wąskiej i Szosy Zambrowskiej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 353/XLIX/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009r. dla terenów Osiedla "Wschód" w rejonie ul. Wąskiej – obszar P11 i przeznaczona jest pod drogę publiczną (7KDD). Działka zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek „dr” - droga.

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych Miasta Łomży

Urząd Miejski informuje, że pierwsze posiedzenie połączone ze szkoleniem obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla Miasta Łomży w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14, II piętro, pokój nr 213, w następujących dniach i godzinach:

« · 1 · 2 · 3 · 4 · »» · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED