Łomża

Strona główna

Strona główna książki telefonicznej

Urząd Miejski

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Picewicz-Znosko Janina

Funkcja:
Naczelnik
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 6
Telefon:
86 2166319
Fax:
86 2166319
e-mail:
swiadczeniarodzinne@um.lomza.pl
Zadania:
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA; WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA

Jagielak-Dardzińska Beata

Funkcja:
Kierownik Ref. Świadczeń Rodzinnych
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 6
Telefon:
86 2166319
Zadania:
WYKONYWANIE CAŁOŚCI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH; A W TYM PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ICH PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA LUB ZAWIESZANIA ORAZ PLANOWANIA ŚRODKÓW NA TEN CEL W BUDŻECIE MIASTA; WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA

Merchelska Renata

Funkcja:
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 3
Telefon:
86 2166319
Zadania:
WYKONYWANIE CAŁOŚCI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH ALIMENTACYJNYCH, A W TYM PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ICH PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA LUB ZAWIESZANIA ORAZ PLANOWANIA ŚRODKÓW NA TEN CEL W BUDŻECIE MIASTA

Czarnecka Anna

Funkcja:
Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 2
Telefon:
86 2166319
Zadania:
WYKONYWANIE CAŁOŚCI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, A W TYM PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ICH PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA LUB ZAWIESZANIA ORAZ PLANOWANIA ŚRODKÓW NA TEN CEL W BUDŻECIE MIASTA

Dzierzgowska Ewa

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 3
Telefon:
86 2166319
Zadania:
WYKONYWANIE ZADAŃ ORGANU WŁAŚCIWEGO DŁUŻNIKA I ORGANU WŁAŚCIWEGO WIERZYCIELA WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Chrapowicz Małgorzata

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
ul. Polna 16
Telefon:
86 2166319

Konopka Krystyna

Funkcja:
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 2
Telefon:
86 2166319
Zadania:
WYKONYWANIE CAŁOŚCI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, A W TYM PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ICH PRZYZNAWANIA; WSTRZYMYWANIA LUB ZAWIESZANIA ORAZ PLANOWANIA ŚRODKÓW NA TEN CEL W BUDŻECIE MIASTA

Kościuk Agata

Funkcja:
Inspektor
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 1
Telefon:
86 2166319
Zadania:
WYKONYWANIE CAŁOŚCI ZADAŃ Z ZAKRESU PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, A W TYM PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH ICH PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA LUB ZAWIESZANIA ORAZ PLANOWANIA ŚRODKÓW NA TEN CEL W BUDŻECIE MIASTA

Stanisławski Włodzimierz Marek

Funkcja:
Kierownik Referatu Spraw Lokalowych
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 8
Telefon:
86 2160992 / wewnętrzny tel. kom. 501 674 636
Zadania:
SPRAWY LOKALOWE, DODATKI MIESZKANIOWE, NADZÓR NAD ODDZIAŁEM SPRAW LOKALOWYCH

Matyjaszczyk Włodzimierz Krzysztof

Funkcja:
Inspektor ds. lokalowych
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 8
Telefon:
086 2160992
Zadania:
SPRAWY LOKALOWE, DODATKI MIESZKANIOWE

Piaszczyńska Małgorzata

Funkcja:
Inspektor ds. lokalowych
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 8
Telefon:
086 2160992
Zadania:
SPRAWY LOKALOWE, DODATKI MIESZKANIOWE

Bigiej Anna

Funkcja:
Inspektor ds. zdrowia i pat. społecznych
Adres:
ul. Polna 16
numer pokoju: 7
Telefon:
86 2160996
Zadania:
REALIZACJA "ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ".

Cybula Zbigniew

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
ul. Polna 16
Telefon:
86 2166319
Zadania:
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Duchnowska Ewa

Funkcja:
Pomoc administracyjna
Adres:
ul. Polna 16
Telefon:
86 2166319
Zadania:
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Getek Iwona Alicja

Adres:
18-400 Łomża, ul. Polna 16
Telefon:
86 2166319

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED