Łomża

Strona główna

Strona główna książki telefonicznej

Urząd Miejski

Wydział Skarbu i Budżetu - Oddział Podatków

Supińska Barbara

Funkcja:
Kierownik Oddziału Podatków
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 10
Telefon:
86 2156776
e-mail:
barbara.supinska@um.lomza.pl
Zadania:
NADZÓR NAD PRACĄ ODDZIAŁU

Skrodzka Małgorzata

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 11
Telefon:
86 2156777
Zadania:
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA; WINDYKACJA OPŁAT MŁ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, NAJMU, SPRZEDAŻY LOKALI I GRUNTÓW

Karwowska Anna

Funkcja:
Inspektor
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 11
Telefon:
86 2156778
Zadania:
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA W ZAKRESIE PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH; ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO; PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO ORAZ OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW; WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH

Woźniak Edyta

Funkcja:
Inspektor
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 11
Telefon:
86 2156845
Zadania:
KSIĘGOWA W ZAKRESIE OPŁATY SKARBOWEJ ORAZ WYMIAR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH; WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW; ZAŁATWIANIE PODAŃ W SPRAWIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Cieślikiewicz Jolanta

Funkcja:
Inspektor
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 11
Telefon:
86 2156780
Zadania:
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Wysk Agnieszka

Funkcja:
Inspektor
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 13
Telefon:
86 2156880
Zadania:
GOSPODARKA ODPADAMI

Kaczmarek Celina

Funkcja:
Inspektor
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 11
Telefon:
86 2156777
Zadania:
WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO; WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STANIE MAJĄTKOWYM; ZAŁATWIANIE PODAŃ, ODWOŁAŃ OD DECYZJI W SPRAWIE UDZIELANIA ULG USTAWOWYCH DLA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO; WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Jakuć Jadwiga

Funkcja:
Inspektor
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 12
Telefon:
86 2156782
Zadania:
WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ZAŁATWIANIE PODAŃ W SPRAWIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STANIE MAJĄTKOWYM

Boguska Marlena

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
18-400 Łomża, Stary Rynek 14
numer pokoju: 11
Telefon:
86 2156779
Zadania:
podatek od nieruchomości, od osób fizycznych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od nieruchomości

Gałązka Beata

Funkcja:
Podinspektor
Adres:
Stary Rynek 14
numer pokoju: 13
Telefon:
86 2156880
Zadania:
GOSPODARKA ODPADAMI

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED