Ogłoszenie ws. wyboru nazwy ulicy

Strona główna » Aktualności

Ogłoszenie ws. wyboru nazwy ulicy

Prezydenta Miasta Łomża serdecznie zaprasza mieszkańców Łomży do wyrażenia opinii w sprawie nadania nazwy ulicy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 21694/3, nr 21694/8, nr 21732/1, nr 21733/1, nr 21697/2 i nr 21732/2, położonej w rejonie ulic Wojska Polskiego, Partyzantów i Nowogrodzkiej. Przedmiotowe działki zawierają się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 419/LXIV/06 z dnia 26.04.2006 r. terenów byłej rezerwy pod kolej – położonych od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej – obszar P9B i przeznaczone są pod drogę publiczną (KD). Działki zgodnie z danymi ewidencji stanową użytek „dr” - droga.

Proponowane nazwy dla przedmiotowej ulicy to: Serdeczna, Wspólna, Północna.
Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię w dwóch formach, za pomocą ankiety papierowej i sondy internetowej. Ankieta opatrzona pieczątką Urzędu Miejskiego będzie dostępna do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Stary Rynek 14 (parter) od 17.02.2020 r. do 06.03.2020 r. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży.
Ponadto opinię będzie można wyrazić poprzez sondę znajdującą się na stronie www.lomza.pl od 17.02.2020 r. do 06.03.2020 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, p. 210, tel. 86 2156820.

2020-02-12 12:49 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w okresie epidemii, wraz z wykazem niezbędnych numerów telefonicznych, dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=9937.

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED