Śmiarowski Marian

Strona główna » Miasto » Sławni Łomżanie

Śmiarowski Marian

przyszedł na świat 2 lipca 1842 roku jako syn Mateusza i Leokadii z Trojanowskich.

Ukończył Instytut Szlachecki, a następnie uczył się w latach 1862-1866 w Szkole Głównej w Warszawie. Na szczęście dla Łomży, po ukończeniu szkół zdecydował się tu powrócić. Był patronem Trybunału, adwokatem. Pomimo zdobycia wysokiej pozycji, lata pobytu w Łomży poświęcił pracy społecznej. Bez przesady można powiedzieć, że dzięki niemu w mieście tamtego okresu działo się bardzo wiele. Przyczynił się do powstania wszystkich najważniejszych towarzystw w gubernialnej Łomży: 1. Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej (1879) - starał się o to od 1874 roku był sekretarzem i kasjerem 2. Towarzystwo Dobroczynności (l882) - przez 6 lat był prezesem Rady, został członkiem honorowym 3. Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Łomżyńskich (1885) - zainicjował jej powstanie 4. Koło Miłośników Muzyki Orkiestralnej (l 895) - od 1890 roku wraz z małżonką udostępnili swój dom na lekcje chóru, był pierwszym prezesem, został prezesem honorowym Koła 5. Towarzystwo Kredytowe Miasta Łomży (l 898) — inicjatywę jego utworzenia podjął już w 1886 roku, został przewodniczącym Komitetu założycielskiego, a następnie Dyrekcji 6. Teatru amatorskiego (ok. 1849) - po 1870 roku wraz z małżonką opiekowali się nim, często użyczali swego domu dla omówienia zadań i prób teatralnych. Z tego skrótowego zestawienia nasuwa się jeszcze jeden wniosek. Marian Śmiarowski był człowiekiem niezwykle wytrwałym. Gdy podjął jakiś zamysł robił wszystko, aby doprowadzić go do końca. Najlepszym tego przykładem było Towarzystwo Kredytowe – przez 12 lat, mimo wielu odmownych odpowiedzi, był cierpliwy, by doprowadzić sprawę do jej sfinalizowania. Po jego śmierci 24 grudnia 1907 roku, w kaplicy na cmentarzu, postawionej przez jego ojca, pojawił się napis mający uczcić jego pamięć: „mgr prawa i administracji, adwokat przysięgły, niestrudzony działacz, założyciel wszystkich prawie instytucji społecznych i dobroczynnych w Łomży."

2006-02-22 21:26 Opublikował: Administrator

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED