Jerzy Wit Majewski

Strona główna » Miasto » Sławni Łomżanie

Jerzy Wit Majewski

urodzony w 11 czerwca 1826 roku, to jedyny artysta wśród opisanych osobistości.

Był założycielem i aktywnym działaczem kilku towarzystw działających w Łomży na przełomie XIX i XX wieku. Przede wszystki należy o nim mówić jako o prekursorze Koła Miłośników Muzyki Orkiestralnej, które zarejestrowano w 1895 roku. Jerzy Majewski już w latach 1882-1885 opiekował się kółkiem muzycznym. Później swoje uzdolnienia artystyczne wykorzystał projektując kurtynę w nowej siedzibie Koła. Nie może więc dziwić, że został mu przyznany tytuł członka honorowego. Najdłużej, bo 23 lata, Majewski pracował w Kasie Pożyczkowej Przemysłowców Łomżyńskich, był członkiem Komitetu i zarządzał w niej rachunkowością. Jako działacza Towarzystwa Dobroczynności wybrano go do Rady Gospodarczej Towarzystwa, a 1903 roku został jego prezesem. W uznaniu zasług nadano mu tytuł honorowego prezesa. Bardzo aktywnie włączył się do zorganizowanej w 1898 roku Wystawy Sztuk Pięknych, będąc w komitecie organizacyjnym. Jako jeden z wielu pożyczył na wystawę obrazy, również swego autorstwa, i inne przedmioty. Mając bogaty księgozbiór, przekazał kilkaset tomów nowo powstałej czytelni Marii Stamirowskiej i Czesławy Niziołomskiej. Natomiast w testamencie zapisał na rzecz Towarzystwa Dobroczynności nieruchomości (dwa budynki) przy ul. Krzywe Koło. W zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży znajduje się jego obraz, przedstawiający wnętrze łomżyńskiej fary. Jerzy Wit Majewski zmarł 23 sierpnia 1909 roku i został pochowany na cmentarzu w Łomży.

2006-02-22 21:28 Opublikował: Administrator

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED