"Reagujmy na przemoc 2" - nabór uczestników

Strona główna » Aktualności

"Reagujmy na przemoc 2" - nabór uczestników

Trwa nabór uczestników do projektu "Reagujmy na przemoc 2" realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Łomży oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, edycja 2018. Rekrutacja potrwa do 31 lipca.

Celem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Jest on adresowany szczególnie do kobiet, mieszkających na terenie miasta Łomża, zwłaszcza tych, które nie zetknęły się z problemem przemocy oraz przedstawicielek instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Z programu będą mogły skorzystać również osoby z otoczenia uczestniczek, w tym mężczyźni.

Udział w projekcie będzie polegał na uczestnictwie w różnych formach profilaktyki, takich jak:

Kurs samoobrony (tylko kobiety)

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (tylko kobiety)

Wykłady otwarte:

29.08.2018 r. - "Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i reagowanie na przemoc"

26.09.2018 r. - "Zagrożenia i skutki związane z przemocą w rodzinie"

24.10.2018 r. - "Prawidłowe metody wychowawcze"

28.11.2018 r. - "Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie"

Warsztaty psychologiczne: "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych"

04.09.2018 r. (I grupa) i 05.09.2018 r. (II grupa) - "Wyznaczanie dziecku granic"

02.10.2018 r. (I grupa) i 03.10.2018 r. (II grupa) - "Kary i nagrody w wychowaniu"

06.11.2018 r. (I grupa) i 07.11.2018 r. (II grupa) - "Prawidłowa komunikacja w rodzinie"

Warszaty psychologiczne: "Trening Umiejętności Społecznych"

18.09.2018 r. (I grupa) i 19.09.2018 r. (II grupa) - "Asertywność"

16.10.2018 r. (I grupa) i 17.10.2018 r. (II grupa) - "Samoocena"

20.11.2018 r. (I grupa) i 21.11.2018 r. (II grupa) - "Komunikacja interpersonalna"

Osoby chętne proszone są o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Łomży ul. Wojska Polskiego 161 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00; tel. 86 216 98 20.

Źródło: OIK

2018-06-29 09:20 Opublikował: Grzegorz Daniluk

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED