Miejski Komitet Organizacyjny

Strona główna » Miasto » 600-lecie nadania praw miejskich

Miejski Komitet Organizacyjny

W roku 2018 Łomża będzie obchodziła 600-lecie nadania praw miejskich. Prezydent Miasta Mariusz Chrzanowski powołał Miejski Komitet Organizacyjny o charakterze społecznym, mający zająć się pracami związanymi z przygotowaniem tego wydarzenia. Podczas pierwszego posiedzenia Miejskiego Komitetu Organizacyjnego, które odbyło się 15 czerwca 2016 r., ustalono jego podział na cztery tematyczne grupy robocze. Poniżej przedstawiamy zespoły działające w ramach Miejskiego Komitetu Organizacyjnego, wraz z ich koordynatorami.

1.    Zespół ds. kultury i dziedzictwa narodowego
Ewa Sznejder – naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego, tel. 86 2162463
Krzysztof Zemło – dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych, tel. 86 2163226; 86 2164553
kontakt mailowy: kultura600lecie@um.lomza.pl

2.    Zespół ds. promocji
Karolina Krzykowska – naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży, tel. 86 2156724
Łukasz Czech – inspektor Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży, tel. 86 2156724
kontakt mailowy: promocja600lecie@um.lomza.pl

3.    Zespół ds. zagospodarowania i inwestycji
Anna Mierzejewska – naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży, tel. 86 2156796
Tomasz Walczuk – naczelnik Wydziału Architektury UM w Łomży, tel.  86 2156809
kontakt mailowy: inwestycje600lecie@um.lomza.pl

4.    Zespół ds. edukacji i nauki
Andrzej Piechociński – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży, tel. 86 2162000
Wojciech Kowalik – dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, tel. 86 2180544
kontakt mailowy: edukacja600lecie@um.lomza.pl

Prace Komitetu mają charakter otwarty. Członkiem może zostać każdy, kto chce aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz Jubileuszu. Do Komitetu można dołączyć w dowolnym momencie. Możliwe jest członkostwo w kilku Zespołach jednocześnie. Serdecznie zapraszamy do czynnego włączenia się we wspólną pracę na rzecz tak ważnej dla Łomży rocznicy.

2016-07-27 11:16 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED