Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje Unijne » RPO WP 2007-2013

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa

Współfinansowanie: IV oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość budżetu projektu to: 70 115 672,73 zł, w tym:
85% dofinansowanie ze środków UE,
15% środki własne partnerów projektu (129 JST) i budżetu województwa (UMWP)
Okres realizacji: 2011 – 2014

Partnerzy projektu:

Lider: Województwo Podlaskie,
Partner: Miasto Łomża oraz 128 Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Województwa Podlaskiego.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego.

Założenia projektu:

  • dostosowanie administracji do zmieniających się przepisów prawa,
  • możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną przez wszystkich Partnerów oraz jednostki podległe samorządom (m.in. jednostki oświatowe, MOPS, GOPS oraz inne jednostki podległe samorządom, które świadczą usługi publiczne),
  • orientacja na 4 płaszczyzny działania: e-Administracja (wdrożenie mechanizmów automatyzacji wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami świadczącymi usługi publiczne z terenu województwa), e-Biznes (Katalog Usług Publicznych e-Biznes), e-Edukacja (Elektroniczny Dziennik Ucznia, Repozytorium Treści Dydaktycznych), modernizacja funkcji informacyjnych „Wrót Podlasia”.


Projekt jest kontynuacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” powiązanego z projektem administracji rządowej, realizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki o nazwie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności  woj. podlaskiego, cz. II – administracja rządowa”. Projekt zakłada rozbudowę i integrację istniejących już rozwiązań teleinformatycznych dostępnych na Wrotach Podlasia z usługami świadczonymi na platformie ePUAP. Taka forma realizacji projektu wspólnie z Partnerami projektu pozwoli na:

  • zoptymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację administracji publicznej w województwie podlaskim,
  • dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • stworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zorientowanego na obywatela rozwiązania teleinformatycznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

źródło: UMWP

 

2013-03-08 13:30 Opublikował: Bogdan Pliszewski

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED