Dyżury aptek

Strona główna » Informacje praktyczne » Apteki

Dyżury aptek

Od lipca 2013r. obowiązuje nowy grafik dyżurów aptek, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 14/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. W związku z pisemną informacją przekazaną przez kilka aptek, w grafiku uwzględniono zastępstwa.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Styczeń 2015 r.

 

01 stycznia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

02 stycznia

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

03 stycznia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

04 stycznia

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

05 stycznia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

06 stycznia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

07 stycznia

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

08 stycznia

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

09 stycznia

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

10 stycznia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

11 stycznia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

12 stycznia

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

13 stycznia

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

14 stycznia

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

15 stycznia

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

16 stycznia

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

17 stycznia

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

18 stycznia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

19 stycznia

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

20 stycznia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

21 stycznia

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

22 stycznia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

23 stycznia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

24 stycznia

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

25 stycznia

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

26 stycznia

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

27 stycznia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

28 stycznia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

29 stycznia

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

30 stycznia

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

31 stycznia

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00

 

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY – Luty 2015 r.

 

01 luty

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

02 luty

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

03 luty

Aptek Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

04 luty

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

05 luty

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

06 luty

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

07 luty

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

08 luty

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

09 luty

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

10 luty

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

11 luty

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

12 luty

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

13 luty

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

14 luty

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

15 luty

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

16 luty

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

17 luty

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

18 luty

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

19 luty

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

20 luty

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

21 luty

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

22 luty

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

23 luty

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

24 luty

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

25 luty

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

26 luty

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

27 luty

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

28 luty

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

 

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00

 

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Marzec 2015 r.

 

01 marca

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

02 marca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

03 marca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

04 marca

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

05 marca

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

06 marca

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

07 marca

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

08 marca

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

09 marca

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

10 marca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

11 marca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

12 marca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

13 marca

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

14 marca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

15 marca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

16 marca

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

17 marca

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

18 marca

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

19 marca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

20 marca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

21 marca

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

22 marca

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

23 marca

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

24 marca

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

25 marca

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

26 marca

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

27 marca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

28 marca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

29 marca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

30 marca

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

31 marca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

 

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00   

 

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Kwiecień 2015 r.

 

01 kwietnia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

02 kwietnia

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

03 kwietnia

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

04 kwietnia

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

05 kwietnia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

06 kwietnia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

07 kwietnia

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

08 kwietnia

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

09 kwietnia

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

10 kwietnia

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

11 kwietnia

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

12 kwietnia

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

13 kwietnia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

14 kwietnia

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

15 kwietnia

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

16 kwietnia

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

17 kwietnia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

18 kwietnia

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

19 kwietnia

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

20 kwietnia

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

21 kwietnia

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

22 kwietnia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

23 kwietnia

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

24 kwietnia

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

25 kwietnia

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

26 kwietnia

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

27 kwietnia

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

28 kwietnia

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

29 kwietnia

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

30 kwietnia

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00

 

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Maj 2015 r.

 

01 maja

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

02 maja

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

03 maja

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

04 maja

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

05 maja

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

06 maja

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

07 maja

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

08 maja

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

09 maja

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

10 maja

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

11 maja

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

12 maja

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

13 maja

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

14 maja

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

15 maja

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

16 maja

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

17 maja

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

18 maja

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

19 maja

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

20 maja

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

21 maja

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

22 maja

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

23 maja

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

24 maja

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

25 maja

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

26 maja

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

27 maja

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

28 maja

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

29 maja

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

30 maja

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

31 maja

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

 

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00

 

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Czerwiec 2015 r.

 

01 czerwca

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

02 czerwca

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

03 czerwca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

04 czerwca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

05 czerwca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

06 czerwca

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

07 czerwca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

08 czerwca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

09 czerwca

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

10 czerwca

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

11 czerwca

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

12 czerwca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

13 czerwca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

14 czerwca

Apteka „Acer”,ul. Kazańska 2,tel. 86 219- 80- 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

15 czerwca

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

16 czerwca

Apteka Nova” , ul.Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

17 czerwca

Apteka w Rynku,ul. Rządowa 12, tel. 86 216–25-44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”, ul. Moniuszki 14)

18 czerwca

Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216- 82 -30

19 czerwca

Apteka Nowa Farmacja na Dwornej ”, ul. Dworna 8, tel. 86 216-56-94

20 czerwca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

21 czerwca

Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

22 czerwca

Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

23 czerwca

Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

24 czerwca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”, ul. Zawadzka 38)

25 czerwca

Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

26 czerwca

Apteka Dbam o Zdrowie”, ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

27 czerwca

Apteka w Rynku”, ul. Rządowa 12 , tel. 86 216 – 25 - 44 (zastępstwo za „Aptekę Medica”,ul. Polowa 53 )

28 czerwca

Apteka „ EkoApteka” , ul. Księcia Janusza I 1, tel. 86 218-38-28

29 czerwca

Apteka „Acer”, ul. Kazańska 2, tel. 86 219 - 80 - 32 (zastępstwo za Aptekę „Acer”,Al. Piłsudskiego 14 a)

30 czerwca

Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

 

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00

2012-05-10 09:12 Opublikował: Lukasz CzechUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED