Chrystowski Aleksander

Strona główna » Miasto » Sławni Łomżanie

Chrystowski Aleksander

urodził się w 1858 roku w Wysokim Litewskim. Po ukończeniu studiów prawniczych w Petersburgu rozpoczął pracę adwokata.

W 1884 roku przyjechał do Łomży i w krótkim czasie zdobył uznanie wśród społeczności lokalnej. Podobnie do Mariana Śmiarowskiego aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Łomży. Był Naczelnikiem Ochotniczej Straży Ogniowej, przez 3 lata stał na czele Towarzystwa Dobroczynności i pierwszym prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dzięki m. in. jego staraniom powstało „Towarzystwo Opieki nad Osobami Uwolnionymi z Więzień" czyli popularny Patronat Więzienny. Spotykamy go również wśród członków-założycieli Polskiej Biblioteki Publicznej. Brał aktywny udział w pracach teatru amatorskiego. A. Chrystowski uczestniczył również w życiu politycznym - od maja do sierpnia 1906 r. był posłem do Dumy. W czasie I wojny światowej był II burmistrzem Łomży (I-szym był zawsze Niemiec). Zmarł 15 września 1916 r.

2006-02-22 21:10 Opublikował: Administrator

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED