Łomża

Strona główna » Miasto » Historia miasta » Znani mieszkańcy

Powstaniec Warszawski ze "Świętej Łomży"

Wojciech Antosiewicz
Kiedy szedł do Powstania Warszawskiego miał 29 lat. Urodził się w 1915 roku w Łomży. W latach 1980-83 był prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Wojciech Antosiewicz urodził się jeszcze w czasie zaboru rosyjskiego, 4 kwietnia 1915 roku w Łomży, ale z powodu niewielkiego niedopatrzenia swoich rodziców, a przede wszystkim kancelisty parafialnego, oficjalną i urzędową datę urodzin przyjęto na 20 kwietnia.
więcej

Stanisława Osiecka (1898-1990) profesor szkół łomżyńskich, zasłużona dla rozwoju oświaty łomżyńskiej

Ur. 11 IV 1898 r. w Warzynku, pow. Sierpc, woj. warszawskie, jako córka Franciszka i Tekli z d. Napiórkowskiej. Posiadała dwoje rodzeństwa, siostrę Jadwigę i brata Józefa. Szkołę średnią ukończyła na pensji w Skierniewicach. Po I wojnie światowej przez rok uczyła w Gimnazjum w Lipnie, gdzie zamieszkała jej rodzina. Następnie studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W 1927 r. zdała tam egzamin nauczycielski. Pracę zawodowa rozpoczęła w Wołkowysku, po czym w 1930 r. przeniosła się do Łomży. W latach 1935-1937 uczyła języka polskiego w Żeńskim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej oraz w Gimnazjum Męskim im. T. Kościuszki. Oprócz języka polskiego wykładała w tej szkole również propedeutykę. Obroniła pracę doktorską u prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Jej uczennice kilkakrotnie zajmowały pierwsze i drugie miejsca w ogólnopolskich konkursach literackich. Prowadziła też kursy dla oficerów-legionistów przygotowujących się do egzaminów maturalnych.
więcej

Śladami Stanisława Cieślewskiego „Lipca”

Jedną z wybitniejszych osób, która podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej (lata 1939-1945) na terenie powiatu łomżyńskiego prowadziła pracę konspiracyjną był Stanisław Cieślewski.
więcej

Biskup Stanisław Kostka Łukomski na ziemi łomżyńskiej

Biskup Stanisław Kostka Łukomski był bez wątpienia postacią niezwykłą, dla jednych niezwykle barwna i wyrazistą, dla innych kontrowersyjną. Na pewno jednak nie był on osobą której działalność można zlekceważyć lub pominąć milczeniem. Najlepszym dowodem na to jest kampania propagandowa skierowana przeciwko niemu najpierw przez władze sanacyjne a po II wojnie światowej przez komunistów. I chociaż bardzo często on sam dostarczał argumentów swoim przeciwnikom, to jednak najwyższy już czas wprowadzić kilka poprawek do tego ukształtowanego nie zawsze z pobudek historycznych obrazu. Moim celem nie jest odtwarzanie wszystkich wydarzeń z życiorysu biskupa lecz wskazanie tych, które do tej pory nie były znane szerzej społeczeństwu.
więcej

Adam Chętnik (1885 – 1967), badacz kurpiowszczyzny, muzealnik, etnograf

Urodził się 20 grudnia 1885 r. w Nowogrodzie koło Łomży, w rodzinie rzemieślniczej. Jego ojciec Wincenty, pochodzący z Mątwicy, był utalentowanym cieślą i stolarzem. Był także współorganizatorem Ochotniczej Straży Pożarnej i ruchu spółdzielczego w Nowogrodzie. Matka, Stanisława z Fliszkowskich pochodziła z drobnej szlachty łomżyńskiej. W domu Chętników odbywały się spotkania patriotyczne oraz rozwijało życie kulturalno-oświatowe.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED