Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Zwolnienia i ulgi dla Inwestorów » Ulgi podatkowe w Strefie » Zezwolenie na prowadzenie działalności w Strefie.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w Strefie

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE. Zezwolenia wydaje spółka zarządzająca strefą - SSSE S.A. z siedzibą w Suwałkach w drodze przetargu łącznego lub rokowań.


Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE określa m.in.:

 • przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy wg obowiązującego PKWiU,
 • wysokość wydatków związanych z realizacją nowej inwestycji i terminy ich poniesienia,
 • wielkość planowanego na terenie Strefy zatrudnienia w związku z realizacją nowej inwestycji, terminy osiągnięcia określonego poziomu zatrudnienia i okresy jego utrzymywania,
 • planowany termin zakończenia inwestycji,
 • maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.  w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na  prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych określa na co nie jest wydawane zezwolenie.

Procedura wydania zezwolenia w SSSE:

 • List intencyjny przedsiębiorcy
 • Publiczne zaproszenie w codziennej prasie krajowej
 • Wykupienie specyfikacji
 • Złożenie oferty
 • Ocena oferty
 • Rokowania / Negocjacje
 • Wydanie zezwolenia
2015-03-02 11:10 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED