Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Zwolnienia i ulgi dla Inwestorów » Ulgi podatkowe w Strefie » Warunki prowadzenia działalności Strefie.

Warunki prowadzenia działalności w Strefie

  • Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych - 100 000 EURO.
  • Udział środków własnych przedsiębiorcy - min. 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
  • Utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 3-5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
  • Utrzymanie inwestycji w regionie przez okres 3-5 lat od zakończenia całej inwestycji (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
  • Utrzymywanie nowych miejsc pracy przez 3-5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
  • Pomoc publiczna otrzymane z kilku źródeł może być łączona.
  • Składanie spółce zarządzającej strefą (SSSE S.A. z siedzibą w Suwałkach) kwartalnych sprawozdań, zawierających informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.
2015-03-02 11:06 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED