Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Etapy procesu inwestycyjnego » KROK 6 Zgłoszenie o zamierzonym terminie robót budowlanych

KROK 6 Zgłoszenie o zamierzonym terminie robót budowlanych

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia Inwestor powinien zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia zamieszczone są na stronie http://www.pinbpg.biplomza.pl/index.php?wiad=5

Inwestor zobowiązany jest złożyć zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami, tj.: oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli jest to wymagane, informację o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na wyżej wskazanej stronie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży, ul. Farna 1, 18-400 Łomża, I piętro, pokój 1, 2 i 3 tel. 86 2141242, e:mail - pinbpglomza@wp.pl

Inwestor składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę o wydanie dziennika budowy. Dziennik budowy wydaje się ze zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

2015-02-24 09:53 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED