Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Centrum Obsługi Przedsiębiorców » Przewodnik dla Inwestora » Etapy procesu inwestycyjnego » KROK 5 Uzyskanie pozwolenia na budowę

KROK 5 Uzyskanie pozwolenia na budowę

Posiadając prawo do dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy, Inwestor może się starać o wydanie pozwolenia na budowę.

Do wniosku o pozwolenia na budowę należy dołączyć:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz oświadczeniami właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostawy energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych z oświadczeniem właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, a także innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Procedura ubiegania się o decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z niezbędnymi formularzami dostępna jest na stronie Miasta http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=247

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć osobiście w Kancelarii UM lub przesłać pocztą do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, II piętro pokój 204 (tel. 86 2156811), który merytorycznie odpowiada za prowadzenie sprawy.

Kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna można przystąpić do realizacji inwestycji.

2015-02-24 09:52 Opublikował: Malgorzata PuchalaUrząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

Getin Noble Bank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


NewsletterCopyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED