Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 27/10 i 28/10 MKW z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia glosowania w odrębnych obwodach głosowania nr 34 i 35 z siedziba w Domach Pomocy Społecznej

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 14:17
 • Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 14:23

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 4 - 5 grudnia 2010 roku w Urzędzie Mejskim w Łomży Stary Rynek 14.

 

4 grudnia 2010 r. /sobota/ - nr tel. (86) 215 – 67 - 01

 

godz. 8 ºº - 9 ºº - Bernardeta Domitr,

godz. 9 ºº - 10 ºº - Barbara Gawrońska,

godz. 10 ºº- 11 ºº - Magdalena Wycińska

godz. 11 ºº- 12 ºº - Kinga Kisiel,

godz. 12 ºº- 13 ºº - Monika Pokropowicz

godz. 13 ºº - 14 ºº - Edyta Murat

godz. 14 ºº - 15 ºº - Paweł Piwowarski

 

 

 

5 grudnia 2010 r. /niedziela/ - nr tel. (86) 215 – 67 - 01

godz. 8 ºº - 10 ºº - Bernardeta Domitr

godz. 10 ºº - 12 ºº - Barbara Gawrońska

godz. 12 ºº - 14 ºº - Monika Pokropowicz

godz. 14 ºº - 16 ºº - Edyta Murat

godz. 16 ºº - 18 ºº - Paweł Piwowarski

godz. 18 ºº - 20 ºº - Kinga Kisiel

godz. 20 ºº - 22 ºº - Magdalena Wycińska

godz. 22 ºº - komisja w pełnym składzie

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Łomży

 

Jan Leszczewski


 

Sporządziła: Jagoda Zawiśniewska

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 13:58
 • Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 14:01

Uchwała Nr 25/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada o przeprowadzeniu ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta Miasta Łomża w dniu 5 grudnia 2010 roku

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 lis 2010 13:58
 • Data opublikowania: wtorek, 23 lis 2010 14:04


Protokół z wyborów do Rady Miejskiej Łomży

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2010 12:40
 • Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2010 12:45

Protokół wyników głosowania i wyniki wyborów Prezydenta Miasta Łomża

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2010 12:35
 • Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2010 12:40

Uchwała Nr 22/10 MKW w Łomży z dnia 19 listopada w sprawie ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia glosowania w odrębnym obwodzie głosowania nr 35 z siedzibą w DPS, ul. Sikorskiego 222.

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 lis 2010 12:41
 • Data opublikowania: piątek, 19 lis 2010 12:45

Uchwała Nr 21/10 MKW w Łomży z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakonczenia glosowania w odrębnym obwodzie glosowania nr 34 z siedzibą w DPS ul. Polowa 39

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 19 lis 2010 12:36
 • Data opublikowania: piątek, 19 lis 2010 12:40

Uchwała Nr 18/10, Nr 19/10 i Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 listopada 2010 roku

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 18 lis 2010 15:18
 • Data opublikowania: czwartek, 18 lis 2010 15:22

HARMONOGRAM dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 20 - 21 listopada 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rnek 14

 

20 listopada 2010 r. /sobota/ - nr tel. (86) 215 – 67 - 01

godz. 8 ºº - 9 ºº - Barbara Gawrońska,

godz. 9 ºº - 10 ºº - Kinga Kisiel,

godz. 10 ºº- 11 ºº - Magdalena Wycińska

godz. 11 ºº- 12 ºº - Bernardeta Domitr,

godz. 12 ºº- 13 ºº - Monika Pokropowicz

godz. 13 ºº - 14 ºº - Edyta Murat

godz. 14 ºº - 15 ºº - Paweł Piwowarski

 

 

 

21 listopada 2010 r. /niedziela/ - nr tel. (86) 215 – 67 - 01

godz. 8 ºº - 11 ³º - Barbara Gawrońska, Paweł Piwowarski

godz. 11 ³º - 15 ºº - Monika Pokropowicz, Edyta Murat

godz. 15 ºº - 18 ³º - Bernardeta Domitr, Jan Leszczewski

godz. 18 ³º - 22 ºº - Kinga Kisiel, Magdalena Wycińska

godz. 22 ºº - komisja w pełnym składzie

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Łomży

 

Jan Leszczewski

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 17 lis 2010 08:20
 • Data opublikowania: środa, 17 lis 2010 08:23

Uchwała Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 16 listopada 2010 r.w sprawie skreślenia Pani Agnieszki Kijek ze składu OKW

 
 1.  
  1. w sprawie skreślenia Pani Agnieszki Kijek ze składu obwodowej komisji wyborczej

    

    Na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ Miejska Komisja Wyborcza / uchwala się, co nastepuje:

    § 1. Stwierdza się, iż Pani Agnieszka Kijek – członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Łomży traci członkowstwo w tej komisji w związku z tym, iż jest wstępnym wobec Pani Sylwii Bajkowskiej, który wyraził zgodę na kandydowanie w Okręgu Wyborczym nr 1.

    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży. Egzemplarz uchwały przekazuje się Pełnomocnikowi Komitetu Wyborczego, który zgłosił Panią Agnieszkę Kijek do składu OKW nr 1 w Łomży.

     

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Jan Leszczewski

 • Data powstania: Data powstania: środa, 17 lis 2010 08:07
 • Data opublikowania: środa, 17 lis 2010 08:12

Uchwała Nr 17/10 z dnia 16 listopada w sprawie skreślenia Panią Barbarę Fabin ze składu OKW.

 

w sprawie skreślenia Panią Barbarę Fabin ze składu obwodowej komisji wyborczej  

 1.  

   Na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ Miejska Komisja Wyborcza / uchwala się, co nastepuje:

   § 1. Stwierdza się, iż Pani Barbara Fabin – członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 w Łomży traci członkowstwo w tej komisji w związku z tym, iż jest wstępnym wobec Pana Henryka Piekarskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie w Okręgu Wyborczym nr 4.

   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży. Egzemplarz uchwały przekazuje się Pełnomocnikowi Komitetu Wyborczego, który zgłosił Panią Barbarę Fabin do składu OKW nr 24 w Łomży.

   Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

   Jan Leszczewski

 • Data powstania: Data powstania: środa, 17 lis 2010 08:03
 • Data opublikowania: środa, 17 lis 2010 08:04

Uchwała Nr 16/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 16 listopada 2010 r.w sprawie skreślenia Pana Kazimierza Kępczyńskiego z OKW.

  skreślenia Pana Kazimierza Kępczyńskiego ze składu obwodowej komisji wyborczej 

 

 1.  

   Na podstawie art. 18 ust. 6 oraz art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ Miejska Komisja Wyborcza / uchwala się, co nastepuje:

   § 1. Stwierdza się, iż Pan Kazimierz Kępczyński – członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Łomży traci członkowstwo w tej komisji w związku z tym, iż jest wstępnym wobec Pani Alicji Jamiołkowskiej-Kępczyńskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie w Okręgu Wyborczym nr 3.

   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży. Egzemplarz uchwały przekazuje się Pełnomocnikowi Komitetu Wyborczego, który zgłosił Pana Kazimierza Kępczyńskiego do składu OKW nr 19 w Łomży.

   Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Jan Leszczewski

 • Data powstania: Data powstania: środa, 17 lis 2010 07:52
 • Data opublikowania: środa, 17 lis 2010 08:02

UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁOMŻY z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący:

 

Jan Leszczewski

 

Zastępca Przewodniczącego:

 

Paweł Piwowarski

 

Członkowie:

 

1)

Bernardeta Domitr

 

2)

Barbara Gawrońska

 

3)

Edyta Murat

 

4)

Monika Pokropowicz

 

5)

Magdalena Wycińska

 

/pieczęć Komisji/

 

Załącznik

do uchwały

Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży

z dnia 4 listopada 2010 r.

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

1.

Danuta Kneć, zam: Łomża

2.

Danuta Kamińska, zam: Łomża

3.

Daniel Żelazny, zam: Łomża

4.

Agnieszka Cichoń, zam: Łomża

5.

Małgorzata Kuczyńska, zam: Łomża

6.

Edward Kamiński, zam: Łomża

7.

Aneta Barbara Wysmułek, zam: Łomża

8.

Agnieszka Kijek, zam: Łomża

9.

Małgorzata Kadłubowska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2:

1.

Helena Bożena Wieczorek-Stępińska, zam: Łomża

2.

Janina Karpińska, zam: Łomża

3.

Mirosława Brzósko, zam: Łomża

4.

Marta Kowalewska, zam: Łomża

5.

Anna Kaczyńska, zam: Łomża

6.

Paweł Rudnicki, zam: Łomża

7.

Jarosław Wojciech Świątkowski, zam: Łomża

8.

Agnieszka Małgorzata Pruszko, zam: Łomża

9.

Bożena Bogumiła Milewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3:

1.

Jarosław Kluczyk, zam: Łomża

2.

Anna Bognacka, zam: Łomża

3.

Aldona Kościelecka, zam: Łomża

4.

Cecylia Bęczkowska, zam: Łomża

5.

Elżbieta Honorata Poreda, zam: Łomża

6.

Monika Remez, zam: Łomża

7.

Magdalena Kijek, zam: Łomża

8.

Zofia Józefa Tomasiewicz, zam: Łomża

9.

Halina Zając, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4:

1.

Janina Jaroszewska, zam: Łomża

2.

Andrzej Karpiński, zam: Łomża

3.

Natalia Brzósko, zam: Łomża

4.

Sylwia Suchodolska, zam: Łomża

5.

Patrycja Kułakowska, zam: Łomża

6.

Krystyna Wieczorek, zam: Łomża

7.

Anna Pianko, zam: Łomża

8.

Halina Szymańska, zam: Łomża

9.

Anna Skrzeszewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5:

1.

Aniela Weronika Milewska, zam: Łomża

2.

Elżbieta Wójcik, zam: Łomża

3.

Robert Matyszewski, zam: Łomża

4.

Krzysztof Szaraj, zam: Łomża

5.

Dorota Kownacka, zam: Łomża

6.

Anna Czech, zam: Łomża

7.

Maria Melaniuk, zam: Łomża

8.

Tomasz Sebastian Tarnowski, zam: Łomża

9.

Barbara Wykowska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6:

1.

Sebastian Chrzanowski, zam: Łomża

2.

Maria Śleszyńska, zam: Łomża

3.

Joanna Dziekońska, zam: Łomża

4.

Zofia Czajkowska, zam: Łomża

5.

Małgorzata Matuszewska, zam: Łomża

6.

Małgorzata Zduńczyk, zam: Łomża

7.

Kamil Kowalczyk, zam: Łomża

8.

Katarzyna Gniazdowska, zam: Łomża

9.

Katarzyna Jarząbek, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7:

1.

Stanisława Korytkowska, zam: Łomża

2.

Anna Darmetko, zam: Łomża

3.

Agnieszka Jackowska, zam: Łomża

4.

Barbara Matyszewska, zam: Łomża

5.

Agata Beata Werczyńska, zam: Łomża

6.

Janina Ciborowska, zam: Łomża

7.

Kamil Piwko, zam: Łomża

8.

Mieczysław Klimczuk, zam: Łomża

9.

Urszula Chętnik, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8:

1.

Jolanta Dąbrowska, zam: Łomża

2.

Damian Kijek, zam: Łomża

3.

Mariusz Zabielski, zam: Łomża

4.

Cezary Piaszczyk, zam: Łomża

5.

Kamil Laskowski, zam: Łomża

6.

Anna Sylwia Lesicka, zam: Łomża

7.

Teresa Deptuła-Lewandowska, zam: Łomża

8.

Justyna Małachowska, zam: Łomża

9.

Elżbieta Pikulińska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9:

1.

Eugeniusz Mioduszewski, zam: Łomża

2.

Dorota Wiśniewska, zam: Łomża

3.

Kazimierz Święciński, zam: Łomża

4.

Paweł Michalak, zam: Łomża

5.

Irena Pauperowicz, zam: Łomża

6.

Jolanta Samselska, zam: Łomża

7.

Marta Wojewoda, zam: Łomża

8.

Ewa Zabielska, zam: Łomża

9.

Antoni Kiełczewski, zam: Stare Kupiski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10:

1.

Stanisław Darmetko, zam: Łomża

2.

Agnieszka Darmetko, zam: Łomża

3.

Bożena Kadłubowska, zam: Łomża

4.

Andrzej Karwowski, zam: Łomża

5.

Katarzyna Sokołowska, zam: Łomża

6.

Anna Święczkowska, zam: Łomża

7.

Waldemar Wasilewski, zam: Łomża

8.

Marianna Filipkowska, zam: Łomża

9.

Grażyna Zabielska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11:

1.

Elżbieta Joanna Zdunek, zam: Łomża

2.

Maria Jabłońska, zam: Łomża

3.

Karolina Krzykowska, zam: Łomża

4.

Anna Bzura, zam: Łomża

5.

Janusz Zbiejczuk, zam: Łomża

6.

Małgorzata Sienicka, zam: Łomża

7.

Jolanta Węgrowska, zam: Łomża

8.

Dorota Łazarczyk, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12:

1.

Piotr Bagiński

2.

Anna Kraińska, zam: Łomża

3.

Jacek Piotr Przestrzelski, zam: Łomża

4.

Walentyna Kołakowska-Szulwic, zam: Łomża

5.

Jerzy Frydrych, zam: Łomża

6.

Anna Iwona Kaseja, zam: Łomża

7.

Bożena Budzich, zam: Łomża

8.

Tomasz Węgrowski, zam: Łomża

9.

Izabela Kowalewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13:

1.

Jacek Chojnowski, zam: Łomża

2.

Jerzy Żelazny, zam: Łomża

3.

Elżbieta Jarota, zam: Łomża

4.

Marianna Ruszczyk, zam: Łomża

5.

Marcin Werczyński, zam: Łomża

6.

Krystyna Maria Chojnowska, zam: Łomża

7.

Robert Późniewski, zam: Łomża

8.

Wiesław Krzysztof Panasiuk, zam: Łomża

9.

Jerzy Prokopczuk, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14:

1.

Paweł Laskowski, zam: Łomża

2.

Tomasz Szczodry, zam: Łomża

3.

Anastazja Konopka, zam: Łomża

4.

Wioletta Nowak, zam: Łomża

5.

Michał Zduńczyk, zam: Łomża

6.

Anita Małgorzata Włodarczyk, zam: Łomża

7.

Teresa Bikowska, zam: Łomża

8.

Wojciech Pardo, zam: Łomża

9.

Jadwiga Kozłowska, zam: Zawady

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15:

1.

Lidia Wierciszewska, zam: Łomża

2.

Janusz Nowicki, zam: Łomża

3.

Anna Gromek, zam: Łomża

4.

Barbara Lis, zam: Łomża

5.

Katarzyna Kurpiewska, zam: Łomża

6.

Magdalena Pawelczyk, zam: Łomża

7.

Monika Grygo, zam: Łomża

8.

Sylwia Tyszko, zam: Łomża

9.

Hanna Kicała, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16:

1.

Magdalena Nerkowska, zam: Łomża

2.

Łukasz Cwalina, zam: Łomża

3.

Zofia Kowalewska, zam: Łomża

4.

Paweł Jarnutowski, zam: Łomża

5.

Wanda Chojnowska, zam: Łomża

6.

Mateusz Piotr Zduńczyk, zam: Łomża

7.

Marzanna Anetta Paduch, zam: Łomża

8.

Agnieszka Ruszczyk, zam: Łomża

9.

Marzenna Sawicka, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17:

1.

Piotr Stokowski, zam: Łomża

2.

Barbara Denkiewicz, zam: Łomża

3.

Lech Śleszyński, zam: Łomża

4.

Grażyna Lewandowska, zam: Łomża

5.

Cezary Artur Duda, zam: Łomża

6.

Łukasz Bistroń, zam: Łomża

7.

Agnieszka Bagińska, zam: Łomża

8.

Robert Sobociński, zam: Łomża

9.

Grażyna Danuta Rostkowska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18:

1.

Teresa Poteraj, zam: Łomża

2.

Elżbieta Kamińska, zam: Łomża

3.

Dominika Jarosz, zam: Łomża

4.

Agnieszka Rajkowska, zam: Łomża

5.

Zofia Lech-Kowalczyk, zam: Łomża

6.

Beata Marzena Dołęgowska, zam: Łomża

7.

Agnieszka Saniewska, zam: Łomża

8.

Krystyna Butrynowicz, zam: Łomża

9.

Marianna Gieros, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19:

1.

Ewa Wróblewska, zam: Łomża

2.

Kazimierz Jan Kępczyński, zam: Łomża

3.

Angelika Lewandowska, zam: Łomża

4.

Anna Pogroszewska, zam: Łomża

5.

Milena Jodłowska, zam: Łomża

6.

Bożena Regina Kolaska, zam: Łomża

7.

Krzysztof Cieśliński, zam: Łomża

8.

Wioleta Skaradzińska, zam: Łomża

9.

Józef Czajkowski, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20:

1.

Emilia Chełstowska, zam: Łomża

2.

Hanna Lipińska, zam: Łomża

3.

Sylwia Maria Lewandowska, zam: Łomża

4.

Ewa Skopek-Siwik, zam: Łomża

5.

Bogumiła Aldona Modzelewska, zam: Łomża

6.

Sylwia Krajewska, zam: Łomża

7.

Joanna Dzierzgowska, zam: Łomża

8.

Elżbieta Halina Kirchner, zam: Łomża

9.

Jerzy Gieraga, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21:

1.

Katarzyna Niksa, zam: Łomża

2.

Patrycja Ewa Dłużniewska, zam: Łomża

3.

Ewa Kulik, zam: Łomża

4.

Monika Kozikowska, zam: Łomża

5.

Urszula Miłowska, zam: Łomża

6.

Zofia Gałązka, zam: Łomża

7.

Beata Cieślińska, zam: Łomża

8.

Rafał Skaradziński, zam: Łomża

9.

Jerzy Włodkowski, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22:

1.

Barbara Mirosława Rytelewska, zam: Łomża

2.

Janina Niksa, zam: Łomża

3.

Janusz Józef Szczyglewski, zam: Łomża

4.

Lucyna Babowicz, zam: Łomża

5.

Katarzyna Kulik, zam: Łomża

6.

Paweł Czerwonko, zam: Łomża

7.

Teresa Morawska, zam: Łomża

8.

Sławomir Zgrzywa, zam: Łomża

9.

Jadwiga Maria Kirejczyk, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23:

1.

Irena Stokowska, zam: Łomża

2.

Krystyna Zofia Just, zam: Łomża

3.

Łukasz Gniazdowski, zam: Łomża

4.

Iwona Święcińska, zam: Łomża

5.

Mateusz Borawski, zam: Łomża

6.

Jadwiga Juchniewicz, zam: Łomża

7.

Rafał Mogielnicki, zam: Łomża

8.

Elżbieta Zdrójkowska, zam: Łomża

9.

Elżbieta Małgorzata Dziekońska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24:

1.

Małgorzata Kościelecka, zam: Łomża

2.

Barbara Fabin, zam: Łomża

3.

Anna Kossakowska, zam: Łomża

4.

Aldona Święcińska, zam: Łomża

5.

Zofia Skopek, zam: Łomża

6.

Iwona Grażyna Sienkiewicz, zam: Łomża

7.

Anna Bujnowska, zam: Łomża

8.

Jerzy Tarczewski, zam: Łomża

9.

Anna Grażyna Staszewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25:

1.

Zofia Kurkowska, zam: Łomża

2.

Wiesław Tadeusz Adamczyk, zam: Łomża

3.

Wojciech Kołodziejczyk, zam: Łomża

4.

Anna Piaszczyńska, zam: Łomża

5.

Urszula Szostak, zam: Łomża

6.

Anna Mierzejewska, zam: Łomża

7.

Piotr Głowski, zam: Łomża

8.

Anna Klewicka, zam: Łomża

9.

Ewa Gierłowska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26:

1.

Urszula Piotrowska, zam: Łomża

2.

Teresa Adamczyk, zam: Łomża

3.

Zofia Kołodziejczyk, zam: Łomża

4.

Małgorzata Chrząstowska, zam: Łomża

5.

Radosław Skopek, zam: Łomża

6.

Jarosław Gawroński, zam: Łomża

7.

Bogumiła Rybicka, zam: Łomża

8.

Emilia Katarzyna Korniluk, zam: Łomża

9.

Dorota Mężeńska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27:

1.

Małgorzata Płatuńska, zam: Łomża

2.

Marian Chojnowski, zam: Łomża

3.

Adam Dąbrowski, zam: Łomża

4.

Edyta Grygo, zam: Łomża

5.

Grzegorz Michalak, zam: Łomża

6.

Henryk Felter, zam: Łomża

7.

Teresa Rzodkiewicz, zam: Łomża

8.

Donata Bilewska, zam: Łomża

9.

Magdalena Wysocka, zam: Piątnica

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28:

1.

Jadwiga Mieczkowska, zam: Łomża

2.

Tadeusz Żelazny, zam: Łomża

3.

Henryka Lucyna Gniazdowska, zam: Łomża

4.

Urszula Mikucka, zam: Łomża

5.

Aleksy Siwik, zam: Łomża

6.

Michał Wyciński, zam: Łomża

7.

Waldemar Nosek, zam: Łomża

8.

Anna Turkowska, zam: Łomża

9.

Grażyna Maria Nowicka, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29:

1.

Małgorzata Maria Strzechocka, zam: Łomża

2.

Krzysztof Chełstowski, zam: Łomża

3.

Małgorzata Danuta Sokołowska, zam: Łomża

4.

Wojciech Michalak, zam: Łomża

5.

Łukasz Tyszko, zam: Łomża

6.

Iwona Bikowska, zam: Łomża

7.

Jolanta Buczkowska, zam: Łomża

8.

Janina Kazimiera Sadanowicz, zam: Łomża

9.

Mariola Klimaszewska, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 30:

1.

Maria Darmetko, zam: Łomża

2.

Katarzyna Sobuta, zam: Łomża

3.

Wiesław Milewski, zam: Łomża

4.

Elwira Lidia Kopacz, zam: Łomża

5.

Justyna Słowikowska, zam: Łomża

6.

Sylwester Buczkowski, zam: Łomża

7.

Agnieszka Pianko, zam: Łomża

8.

Andrzej Szczytkowski, zam: Łomża

9.

Małgorzata Pietrusewicz, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 31:

1.

Grażyna Rogowska, zam: Łomża

2.

Agnieszka Chrostowska, zam: Łomża

3.

Małgorzata Anna Dłużniewska, zam: Łomża

4.

Piotr Pogroszewski, zam: Łomża

5.

Milena Kossakowska, zam: Łomża

6.

Monika Surawska, zam: Łomża

7.

Adrian Gołaszewski, zam: Łomża

8.

Lidia Anna Suprowicz, zam: Łomża

9.

Agnieszka Pawelczyk, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 32:

1.

Alicja Drożyner, zam: Łomża

2.

Joanna Kondracka-Boć, zam: Łomża

3.

Sabina Dąbrowska, zam: Łomża

4.

Teresa Lucyna Skłodowska, zam: Łomża

5.

Monika Jastrzębska, zam: Łomża

6.

Halina Barbara Kozikowska, zam: Łomża

7.

Beata Bajno, zam: Laski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 33:

1.

Sławomir Czapla, zam: Łomża

2.

Zbigniew Brzósko, zam: Łomża

3.

Anna Kamińska, zam: Łomża

4.

Janina Murawska, zam: Łomża

5.

Ewa Bańkowska, zam: Łomża

6.

Monika Fabiszewska, zam: Łomża

7.

Barbara Kuśmirek, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 34:

1.

Elżbieta Mioduszewska, zam: Łomża

2.

Kazimierz Sokołowski, zam: Łomża

3.

Aldona Zientalska, zam: Łomża

4.

Grażyna Cymek, zam: Łomża

5.

Irena Dudzińska, zam: Łomża

6.

Jolanta Łapińska, zam: Łomża

7.

Anna Elżbieta Zawadzka, zam: Łomża

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 35:

1.

Stanisław Cukrowski, zam: Łomża

2.

Alicja Kalinowska, zam: Łomża

3.

Andrzej Jerzy Kossakowski, zam: Łomża

4.

Ryszard Kolasiński, zam: Łomża

5.

Mariusz Choiński, zam: Łomża

6.

Marzena Filipkowska, zam: Łomża

7.

Urszula Gumińska, zam: Łomża

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 5 lis 2010 14:17
 • Data opublikowania: piątek, 5 lis 2010 14:31

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łomżyz dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Łomży

 

OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Łomży

z dnia 3 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Łomży zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Łomży podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Łomży zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

 

Numer 10

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ŁOMŻYŃSKIE FILARY

Numer 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Numer 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ŁOMŻY

Numer 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA ŁOMŻA

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Jan Leszczewski

 

 

 

 

 

 


Sporządziła: Dorota Śleszyńska

 • Data powstania: Data powstania: środa, 3 lis 2010 14:14
 • Data opublikowania: środa, 3 lis 2010 14:17

INFORMACJA 0 PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ŁOMŻY

 

Stosowanie do art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)

 

informuję

 

że w związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników do OKW liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny jej skład - publiczne losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

 

o d b ę d z i e s i ę

 

w dniu 4 listopada 2 0 1 0 roku o godzinie 13oo w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 - Sala Narad Biura Rady Miejskiej - pok. Nr 201 - II piętro.

 

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Jan Leszczewski

 

 

 

Łomża, dnia 2 listopada 2010 r.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 2 lis 2010 13:34
 • Data opublikowania: wtorek, 2 lis 2010 13:36

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 października 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Łomża

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 257/XLVI/97 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Łomży ; zmiana: Uchwała Nr 488/LXVI/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 sierpnia 2010 r. oraz Uchwały Nr 499/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej w Łomży w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Łomża w wyborach do Rady Miejskiej Łomży, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Łomża zarządzonych na niedzielę 21 listopada 2010 roku.

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodów głosowania

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1

ulice: Boczna, Górna, Kierzkowa, Królowej Bony, Łagodna, Marynarska, Nowa, Pl. Niepodległości, Projektowana, Gen. Władysława Sikorskiego od Zawadzkiej do końca (od nr 295 i od nr 246), Stara, Stroma, Szosa Zambrowska, Franciszka Szymańskiego, Wąska, Wincentego Witosa, Zdrojowa.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży,

ul. Kierzkowa 7, tel. 2162752

2

ulice: Mikołaja Kopernika, oś. Bohaterów Monte Cassino, Polowa (od Al. Legionów od nr 1 do nr 37 i od nr 2 do nr 16), Gen. Władysława Sikorskiego od Al. Legionów do Zawadzkiej (od nr 239 do nr 293 i od nr 178 do nr 230), Zawadzka (od Szosy Zambrowskiej do Gen. Władysława Sikorskiego od nr 6 do nr 42 i od nr 11a do nr 23), Zaułek Cmentarny

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w  Łomży, ul. M. Kopernika 16, tel. 2166263

3

ulice: Al. Legionów od początku do ul. Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 36a), Pl. Papieża Jana Pawła II, Pl. Pocztowy, Polowa od Al. Legionów do Wojska Polskiego (od nr 45 do nr 65 i od nr 18 do nr 26), Sadowa, Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Wojska Polskiego (od początku do ul. Zygmunta Glogera od nr 4 do nr 8a i od nr 11 do nr 39).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży – KLUB SENIORA, ul. M. Skłodowskiej Curie 2, tel. 2162849

4

ulice: Romana Dmowskiego, Marii Skłodowskiej-Curie

Stowarzyszenie EDUKATOR, Przedszkole Niepubliczne „Mały Artysta” w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29A, tel. 2163045

5

ulice: Feliksa Bernatowicza, Grobla Jednaczewska, Kanalna, Stacha Konwy, Łąkowa, Nadnarwiańska, Piękna, Stawowa, Torfowa, Zakątek

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży,

ul. Bernatowicza 4, tel. 2163717

6

ulice: Długa, Dworna od Al. Legionów do Giełczyńskiej (od nr 1 do nr 33 i od nr 2 do nr 22), Jatkowa, Kolegialna, Krótka, Pl. Tadeusza Kościuszki, Pocztarska, Rządowa, Zjazd, Zamiejska.

II Liceum Ogólnokształcące w Łomży,

Plac Kościuszki 3, tel. 2162750

7

ulice: Dworna od Giełczyńskiej do Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 35 do nr 89 i od nr 22c do nr 62), Farna, Giełczyńska, Jana z Kolna, Kapucyńska, Kaznodziejska, Klasztorna, Krzywe Koło, Pl. Zielony, Radziecka, Rybaki, Senatorska, Pl. Stary Rynek, Szkolna, Woziwodzka, Zatylna, Zielona, Żydowska

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży,

ul. Senatorska 13, tel. 2166720 lub 2166918

8

ulice: Chabrowa, Kaktusowa, Kwiatowa, Makowa, Różana, Gen. Władysława Sikorskiego od Wojska Polskiego do Al. Legionów (od nr 101 do nr 233 i od nr 118 do nr 170C), Wojska Polskiego od Zygmunta Glogera do Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 10 do nr 36 i od nr 41 do nr 93)

Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży,

ul. M. Skłodowskiej Curie 5, tel. 2150342

9

Ulice: Beztroska, Bliska, Kanarkowa, Księżycowa, Malinowa, Miła, Nowogrodzka od Adama Chętnika do końca (od nr 29 i od nr 46), Obrońców Łomży, Partyzantów, Pogodna, Promienna, Przyjaźni, Przytulna, Ptasia, Radosna, Gen. Władysława Sikorskiego od początku do Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 97 i od nr 2 do nr 116), Słowikowa, Spacerowa, Szczęśliwa, Szeroka, Uśmiechu, Wyzwolenia, Zabawna, Zaciszna

Nadleśnictwo Łomża,

ul. Nowogrodzka 60, tel. 2164582

10

ulice: Bartnicza, Dobra, Harcerska, Jednaczewska, Kaczeńców, Janusza Korczaka, Kręta, Kurpiowska, Lipowa, Leśna, Waleriana Łukasińskiego, Miodowa, Opłotki, Stanisława Ogrodnika, Wiśniowa

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży,

ul. Polna 40A, tel. 2162038

11

ulice: Akacjowa, Bawełniana, Browarna, Brzozowa, Bukowa, Ciepła, Cisowa, Dębowa, Forteczna, Głogowa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Leona Kaliwody, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Lniarska, Meblowa, Modrzewiowa, Piaski, Podleśna, Poznańska od początku do wiaduktu (od nr 3 do nr 69 i od nr 2 do nr 76), 33 Pułku Piechoty, Sosnowa, Studencka, Świerkowa, Tkacka, Bronisława Wesołowskiego, Włókiennicza, Wiązowa, Wojska Polskiego od rzeki Łomżyczki do końca (od nr 155 i od nr 122), Zielna

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łomży

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży,

ul. Studencka 11, tel. 2166239, 2160271

12

ulice: Cicha, Cegielniana, Fabryczna, Jasna, Kwadratowa, Krzywa, Łączna, Nowoprojektowana, Piaskowa, Poprzeczna, Al. Józefa Piłsudskiego od Spokojnej do Al. Legionów (od nr 34 do nr 88 i od nr 105 do nr 135), Rzemieślnicza, Spokojna, Towarowa, Wesoła od początku do Wojska Polskiego (od nr 1 do nr 95 i od nr 2 do nr 52), Żabia

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Zakład Budżetowy w Łomży,

ul. Spokojna 9, tel. 2160162 lub 2160334

13

ulice: Akademicka, Bazowa, Kraska, Kolibrowa, Krucza, Magazynowa, Mała Kraska, Pawia, Poligonowa, Przemysłowa, Strusia, Poznańska od wiaduktu do końca (od nr 73 i od nr 82)

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, tel. 2155953

14

ulice: Władysława Broniewskiego, Juliusza Słowackiego

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczko”,

Stowarzyszenia „EDUKATOR” w Łomży,

ul. Spółdzielcza 74, tel. 2182845

15

ulice: Al. Legionów od Gen. Władysława Sikorskiego do końca (od nr 21 i od nr 38), Dworcowa, Ks. Kardynała Wyszyńskiego, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Spółdzielcza, Pana Tadeusza, Konrada Wallenroda

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży,

ul. Adama Mickiewicza 6, tel. 2185043

16

ulice: Józefa Bema, Fryderyka Chopina, Władysława Reymonta

Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w  Łomży, ul. Władysława Reymonta 4, tel. 2169391

17

ulice: Leopolda Staffa, Stefana Żeromskiego

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łomży,

ul. Władysława Reymonta 9, tel. 2184439

18

ulica Bolesława Prusa

Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży,

ul. Bolesława Prusa 11a, tel. 2188293

19

ulice: Al. Józefa Piłsudskiego od Al. Legionów do Zawadzkiej (od nr 14 do nr 32 i od nr 35 do nr 103), Jędrzeja Śniadeckiego

Świetlica ŁSM w Łomży,

ul. Konstytucji 3 Maja 2, tel. 2152638

20

ulice: Konstytucji 3 Maja, Stanisława Małachowskiego

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

ul. Stanisława Małachowskiego 4, tel. 2190111

21

ulice: Hugona Kołłątaja, Przykoszarowa, Gen. Mariana Stanisława Raganowicza, Strzelnicza

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży,

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17, tel. 2189010

22

ulice: Handlowa, Kamienna, Majowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Rubinowa, Szafirowa, Szosa do Mężenina, Osiedle Zawady Przedmieście, Chmielna, Działkowa, Tęczowa, Turkusowa, Wiosenna, Zawady Przedmieście, Żytnia

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży,

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17, tel. 2189010

23

ulice: Hipokratesa, Kasztelańska nr 2, 6, 8, por. Łagody, Al. Józefa Piłsudskiego (od początku do ul. Zawadzkiej od nr 1 do nr 33 i od nr 2 do

nr 12), Talesa z Miletu

Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”

w Łomży, ul. Kazańska 1, tel. 2186338

24

 

ulice: Kazańska

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży,

ul. Kazańska 1, tel. 2186338

25

ulice: Katyńska, Księcia Janusza I – bloki 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 21A, 23A, Zawadzka (od Gen. Władysława Sikorskiego do końca)

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży,

ul. Ks. Anny 12 , tel. 2188484

26

ulice: Księcia Janusza I – bloki 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23 i numery domów 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Mazowiecka

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży

ul. Ks. Anny 12, tel. 2188484

27

ulice: Kasztelańska nr 1 i 4, Księżnej Anny – bloki 22, 23, 23A, 25 i 25A, 27, 31, Rycerska nr 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10,13, 16, 16A, 18, 20

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży,

ul. Ks. Anny 18, tel. 2188246

28

ulice: Księżnej Anny z wyłączeniem bloków nr 22, 23, 23A, 25, 25A, 27, 31

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży,

ul. Ks. Anny 18, tel. 2188246

29

ulice: Adama Chętnika, Edwarda Ciborowskiego, Zygmunta Glogera, Raginisa, Nowogrodzka (od początku do ul. Adama Chętnika – od nr 1 do nr 27a i od nr 2 do nr 44), Ogrodowa, Wiejska, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół Specjalnych w Łomży,

ul. Nowogrodzka 4, tel. 2165764

30

ulice: Kanonierska, Piwna, Polna, Prosta, Kazimierza Pułaskiego, Pułkowa, kpt. Franciszka Skowronka, Stanisława Staszica, Strażacka, Strojna, Strzelców Kurpiowskich, Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, Wesoła od Wojska Polskiego do końca (od nr 101 i od nr 54), Bohdana Winiarskiego, Wojska Polskiego od Gen. Władysława Sikorskiego do rzeki Łomżyczki (od nr 95 do nr 153 i od nr 38 do nr 120), Wronia, Zgody, Żurawia, Żwirowa

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży,

ul. Polna 40A, tel. 2162038

31

Ulice: Owocowa, Rycerska 2, Sybiraków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w  Łomży,

ul. Kazańska 1, tel. 2186338

32

Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, tel. 4733510

33

Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Pawilon Zakaźny

Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Łomży, ul. M. Skłodowskiej Curie 1, Pawilon Zakaźny,

tel. 4733757

34

Dom Pomocy Społecznej w Łomży

Dom Pomocy Społecznej w Łomży,

ul. Polowa 39, tel. 2165252

35

PKPS Zarząd Okręgowy w Łomży Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalskiej w Łomży

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalskiej w Łomży, ul. Sikorskiego 222, tel.2186187

 

U W A G A:

LOKALE SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBROCZYCH NUMERY: 2, 3, 4, 10, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35 DOSTOSOWANE SĄ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

Sporządziła: Wiesława Kolasińska

Zatwierdził;

 

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Jerzy Brzeziński

 • Data powstania: Data powstania: środa, 27 paź 2010 13:13
 • Data opublikowania: środa, 27 paź 2010 13:16

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 12 października 2010 r.

 

  Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży:

Przewodniczący: Jan Leszczewski zam. Łomża

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Paweł Piwowarski zam. Łomża

Członkowie: Bernardeta Domitr zam. Łomża

Barbara Gawrońska zam. Łomża

Kinga Katarzyna Kisiel zam. Łomża

Edyta Murat zam. Łomża

Monika Pokropowicz zam. Łomża

Magdalena Wycińska zam. Łomża

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży mieści się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, pokój nr 201 /II piętro/.

Telefoniczne informacje w sprawie wyborów można uzyskać pod nr telefonu (086) 215-67-01/w dniu wyborów/, 215-67- 02, 215-67-03, 216-67-04;

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej : Jan Leszczewski

 

 

Sporządziła: Dorota Śl;eszynska

Zatwierdziła: MKW w Łomży

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 13 paź 2010 10:22
 • Data opublikowania: środa, 13 paź 2010 10:29

K O M U N I K A T MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łomży z dnia 12 października 2010 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Łomży i kandydatów na Prezydenta Miasta

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. - O bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191)

 

Miejska Komisja Wyborcza w Łomży podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

1. Miejska Komisja Wyborcza w Łomży listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Łomży oraz kandydatów na Prezydenta Miasta Łomża wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. przyjmuje w swojej siedzibie w

Urzędzie Miejskim w Łomży przy ulicy Stary Rynek 14 pokój 201, .

 

2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Miejskiej odrębnie dla każdego okręgu wyborczego utworzonego dla wyboru tej Rady, mogą być dokonane najpóźniej do dnia 22 października 2010 r. do godz. 24.00.

 

3. Zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Miasta mogą być dokonane najpóźniej do dnia 27 października 2010 r. do godz. 24.00.

 

W tym okresie w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, członkowie Komisji będą przyjmowali zgłoszenia w następujących godzinach:

 

- Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Miejskiej i kandydatów na Prezydenta Miasta

 

 • w dniach od 14 października 2010 r. do 15 października 2010 r. - od godz.

14.00 do godz. 16.00,

 • w dniach od 18 października 2010 r. do 21 października 2010 r. - od godz.

14.00 do godz. 16.00,

 • w dniu 22 października 2010 r. - od godz. 12.00 do godz. 24.00,

 

- Zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Miasta

 

 • w dniach od 25 października 2010 r. do 26 października 2010 r. - od godz.

14.00 do godz. 16.00,

 • w dniu 27 października 2010 r. - od godz. 12.00 do godz. 24.00.

 

Adres: Urząd Miejski w Łomży Stary Rynek 14 pokój Nr 201

Tel. 086) 215-67-01/w dniu wyborów/, 215-67- 02, 215-67-03, 216-67-04;

 

Sporządziła: Dorota Śleszyńska

Zatwierdziła: MKW w Łomży

 

                                                                                                       Jan Leszczewski

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 13 paź 2010 10:30
 • Data opublikowania: środa, 13 paź 2010 10:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o podziale miasta na okręgi wyborcze.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 1 paź 2010 10:49
 • Data opublikowania: piątek, 1 paź 2010 10:54